Privacy policy

Het Onderwijsloket regio Nijmegen en jouw privacy

Het Onderwijsloket regio Nijmegen is een initiatief van zes schoolbesturen en de HAN - Academie Educatie.

Wanneer je contact opneemt met het Onderwijsloket worden jouw gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan er vertrouwelijk mee om en verstrekken ze niet aan derden. Indien noodzakelijk kan het zijn dat ze wel aan bovengenoemde organisaties worden verstrekt, maar enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ze worden daarbij niet langer bewaard dan nodig is.

Als jij je zorgen maakt over hoe jouw gegevens worden verwerkt, neem dan gerust even contact met ons op.