Zij kozen al voor een baan in het onderwijs

Video's
In deze video’s delen mensen die al voor de klas staan, hun ervaringen in het onderwijs en vertellen ze waarom zij kozen voor een carrière voor de klas.

Succesfactoren
Wij zijn trots op ons vak! Hieronder zes inspirerende voorbeelden waar we de laatste tijd mee bezig zijn geweest. 

- Rondleidingen op basisscholen, op aanvraag en soms spontaan
- Inspiratieavond voor huidige en toekomstige schoolleiders, bijvoorbeeld over ieders "drive"
- Video- en foto-opnames om te laten zien hoe leuk het is om te werken in het onderwijs
- (Nog meer) verbindingen maken tussen besturen onderling
- "Kijkje in de klas" en "Meet the teacher" mogelijk maken
- Onderzoeken in- en uitstroom van pabo-studenten

Eefke, student Pabo:

‘Een dag uit het leven van’

Berry, directeur basisschool

‘Als een kind niet goed leert, hebben wij het niet goed gedaan’

Melanie, leerkracht kleuters

"Spel draagt bij aan de ontwikkeling van onze kinderen."

Rachel, leerkracht groep 5

"Ook samen lachen en plezier maken hoort bij ons vak."

Coen, gymdocent

"Beweging is goed voor ons lichaam en onze hersenen."